Alzheimer Café Peelland dinsdag 6 juni: Wonen met dementie

Dementerende meneer

Mensen met dementie willen over het algemeen zo lang mogelijk thuis blijven wonen, op een vertrouwde plek in een bekende buurt met hun sociale netwerk dichtbij. Echter, het huidige woningaanbod voor mensen met dementie is lang niet altijd passend.

In het Alzheimer Café van 6 juni gaat gespreksleider Jac Huijsmans hierover in gesprek met casemanager dementie Vivian de Vree van De Zorgboog. In Deurne, Asten en Someren zijn de laatste jaren al diverse nieuwe woonvormen voor mensen met dementie gerealiseerd. In het tweede deel van het programma zullen vertegenwoordigers van deze woonvormen de gelegenheid krijgen zich te presenteren. Vóór het gesprek tussen Huijsmans en De Vree, tijdens de pauze en na afloop kunnen bezoekers met vertegenwoordigers van de nieuwe woonvormen in gesprek.

Het Alzheimer Café Peelland vindt plaats in ’t Kwartier, Kerkstraat 10 in Asten Het café is bedoeld voor mensen met dementie, hun naasten en belangstellenden uit Asten, Deurne en Someren en is van 19.30 – 21.00 uur. Inloop vanaf 19.00 uur en dit keer ook met uitloop in verband met de woonvormenpresentaties. 

In juli en augustus is er geen ACP. De eerste bijeenkomst na de zomervakantie is op dinsdag 5 september met als thema Wat is dementie?

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties