Alzheimer Café Peelland: Onbegrepen gedrag

dames in hangmat kijken naar rivier

Gelukkig kan het weer: een gewoon Alzheimer café. Alzheimer Café Peelland organiseert weer een bijeenkomst voor mensen met dementie, hun naasten en belangstellenden uit Asten, Deurne en Someren. Dit keer (i.v.m. carnaval) niet op de eerste dinsdag van de maand maar op dinsdag 8 maart in Dienstencentrum De Beiaard, Pastoor de Kleijnhof 21 in Asten, van 19.30 tot 21.00 uur. Inloop vanaf 19.00 uur.

Thema: Onbegrepen gedrag.

Wat verstaan we onder onbegrepen gedrag ? (Bijvoorbeeld onrust, weglopen, agressief reageren.) En hoe ga je hiermee om? Ga je in discussie of is meebewegen en afleiden meer helpend? We gaan hierover in gesprek met een psycholoog, gespecialiseerd in dit thema.

Verder dit jaar

Doordat verschillende eerder geplande themabijeenkomsten vanwege corona niet zijn doorgegaan, is in het jaarprogramma e.e.a. verschoven. Zo zal op de bijeenkomst van 5 april het eerder afgelaste thema ’Hoe verder na de diagnose’ aan de orde komen.

Paaslunch mantelzorgers

De eerder geplande Kerstlunch van KPN Mooiste Contact Fonds wordt een Paaslunch.

Deze vindt plaats op donderdag 21 april, van 12.00 tot 15.00 uur  (inloop vanaf 11.30 uur) in het PSV stadion. Er is nog plaats voor een beperkt aantal mantelzorgers. De lunch is bedoeld voor de mantelzorger die direct betrokken is bij de persoon met dementie. Wie belangstelling heeft kan een mail sturen naar alzheimercafepeelland@gmail.com. Dan ontvangt u een uitnodiging en aanmeldingsformulier.

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties