Bezit jij een sportdroom?

Mensen met een beperking of aandoening verdienen net als ieder ander de kans om te sporten en bewegen. Helaas is dat niet altijd zo vanzelfsprekend. Regelmatig hebben mensen wel een sportdroom, maar vinden ze het lastig om die te realiseren. Met het project ‘Sportdromen’ wil Uniek Sporten Brabant dit doorbreken. Vaak is er veel meer mogelijk dan mensen denken. Met steun van het BrabantSport Fonds kunnen Brabanders met een beperking of aandoening in Brabant nu hun sportdroom verwezenlijken!


Sportdroom insturen
Iedereen met een beperking of aandoening, die graag iets wil bereiken op het gebied van sporten of bewegen, maar daarbij drempels ervaart, kan zijn of haar droom insturen. Mensen mogen ook een sportdroom voor iemand anders insturen.

Meedoen kan door het formulier in te vullen op de website www.unieksportenbrabant.nl/sportdromen. Dit kan tot en met zondag 20 maart.
 

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties