Burendag 2023

Loop je al een tijdje met het idee rond om iets te organiseren voor de buurt of straat?
Dan is deelname aan Burendag een mooie gelegenheid om uitvoering te geven aan dit idee.
Douwe Egberts en het Oranje Fonds dragen hier graag aan bij en zijn daarom initiatiefnemers van Burendag.
Zij willen zoveel mogelijk buren met elkaar in contact brengen. Omdat buurten leuker, socialer en veiliger worden als buren elkaar ontmoeten, elkaar helpen en zich samen inzetten voor de buurt.
Er is een budget van maximaal 350 euro beschikbaar voor een activiteit. Dit budget kun je
eenvoudig aanvragen (zowel als particulier als organisatie) vanaf 12 juni. Burendag wordt dit
jaar gevierd op 22, 23 of 24 september. Voor meer informatie zie www.burendag.nl   

Voor eventuele ondersteuning kan via Zorg in Deurne (0493-387387) contact opgenomen worden
met de wijkcoördinatoren. 


 

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties