Cratosvrienden

De Cratosvrienden is een groep vrijwilligers waar u ook terecht kunt voor hulp bij het invullen van allerlei formulieren. Ook kunnen zij u helpen met het indienen van de belastingaangifte en bieden zij cliëntondersteuning. Hun hulp is altijd gratis en geheel onafhankelijk.

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties