Eénmalige energietoeslag

We krijgen op dit moment veel vragen over de beloofde éénmalige energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen. Bijvoorbeeld wanneer die wordt uitbetaald en of mensen hier recht op hebben. Ook is er wat verwarring over de hoogte van de bijdrage. Eerst was dit ongeveer € 200,- per huishouden, maar inmiddels is dit verhoogd naar circa € 800,- per huishouden.

We begrijpen dat u op informatie zit te wachten, maar we kunnen op dit moment nog geen definitieve duidelijkheid geven over wie er precies in aanmerking komen en de termijn van betaling.

Uitbetaling zonder aanvraag

We proberen er voor te zorgen dat de inwoners van wie wij weten dat zij hiervoor in aanmerking komen in april het geld op de rekening krijgen gestort.  Inwoners die dan nog niets hebben ontvangen, maar er wel recht op hebben kunnen dan een aanvraagformulier invullen. 

We zijn nu druk bezig met dit allemaal te organiseren. We verwachten hier de komende weken duidelijkheid over te kunnen geven.

Soms is wel een aanvraag nodig

Heeft u op 1 mei nog niets ontvangen? Op onze gemeentelijke website en sociale media maken we bekend wanneer en hoe u dan de aanvraag kunt doen en waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen. Ook kunt u hier straks lezen waar u terecht kunt als u bijvoorbeeld hulp nodig heeft met het indienen van die aanvraag.

Kunt u zo lang niet wachten?

Bijvoorbeeld omdat nu uw betalingsverplichtingen er al voor zorgen dat u in de problemen komt, neem dan vooral contact op met Grip op Schuld Deurne. Zij zijn er niet alleen om mensen met schulden te helpen, maar kunnen u ook ondersteunen bij het voorkomen van schulden. Deze ondersteuning is altijd gratis. Grip op Schuld is bereikbaar via telefoonnummer 06-37402232 of info@gripopschulddeurne.nl.
 

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties