Geweld stopt nooit vanzelf

Kom in actie! Jaarlijks krijgt naar schatting 1 op de 20 ouderen met ouderenmishandeling te maken. Dit zijn op jaarbasis 200.000 ouderen. Het komt voor in alle sociaaleconomische klassen en binnen alle culturen in de Nederlandse samenleving en stopt alleen door in actie te komen. Een persoon is vaak genoeg. Op de Internationale dag tegen Ouderenmishandeling op 15 juni wordt hiervoor aandacht gevraagd.

“Ik vind het zwaar. Eerlijk gezegd was ik opgelucht toen mijn eerste vrouw overleed. Eindelijk weer tijd voor hobby’s, reizen en cursussen volgen. Maar nu zit ik weer in een relatie waarin ik moet zorgen. Ik heb ruzie met haar dochter en ik ben een paar keer per dag op zoek naar mijn vrouw, omdat ze is weggelopen. Soms sloot ik haar daarom maar op…”

Meneer en mevrouw De Vries (78 en 76) zijn sinds zes jaar met elkaar getrouwd. Beiden hebben in hun vorige huwelijk jarenlang hun zieke partner verzorgd. Anderhalf jaar na hun huwelijk is bij mevrouw De Vries beginnende dementie vastgesteld. Meneer De Vries zorgt nu wederom voor zijn vrouw. “Ze liep constant weg en ik was het spuugzat om haar continu in de gaten te moeten houden. Ik had het plaatje van mijn tweede huwelijk zo anders voorgesteld: eindelijk tijd om weer leuke dingen te doen. Ik was echter doodop.” De situatie was niet meer onder controle.

Ouderenmishandeling wordt onderschat

Ouderenmishandeling, mishandeling van personen ouder dan 65 jaar, is een onderschat probleem en wordt meestal niet of te laat herkend. Men kan zich niet voorstellen dat mensen op leeftijd nog met deze problematiek te maken krijgen. Hooguit wordt er gedacht aan mishandeling of diefstal door personeel in verpleeg- of verzorgingstehuizen, maar ouderenmishandeling is zoveel meer dan dat. Bij ouderenmishandeling kan het gaan om lichamelijke, psychische of seksuele mishandeling en/of verwaarlozing, maar ook om financiële uitbuiting. Jaarlijkse krijgt naar schatting 1 op de 20 ouderen met ouderenmishandeling te maken.

Over de grenzen van goede zorg heen

Het grootste deel van de ouderen dat slachtoffer wordt, heeft te maken met de gevolgen van ontspoorde mantelzorg. Degene die mishandelt, is meestal een partner of een (klein)kind dat destijds 6 met hele goede bedoelingen aan de zorg voor zijn naaste begon. Maar als de zorg steeds zwaarder wordt, als de mantelzorger de zorg moet combineren met een gezin en/of een baan, of als de mantelzorger zelf op leeftijd is, kan de zorg te zwaar worden. In zulke situaties kan het zijn dat men over de grenzen van goede zorg heen gaat. In mindere mate vindt ouderenmishandeling ook plaats door professionele verzorgers, vrijwilligers of (huis)vrienden.

Veilig Thuis

Wil je advies en hulp voor iemand anders en/of voor jezelf? Praat erover met iemand die je vertrouwt zoals een familielid, vriend of de huisarts. Of bel met Veilig Thuis 0800 2000 (gratis en 24 per dag bereikbaar). Veilig Thuis is er voor iedereen, jong en oud, die te maken heeft met huiselijk geweld, kindermishandeling of ouderenmishandeling. Bij acuut gevaar voor jezelf of gezinsleden: bel 112.

Internationale dag tegen Ouderenmishandeling

Op de jaarlijkse Internationale dag tegen Ouderenmishandeling op 15 juni wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor ouderenmishandeling. Verschillende organisaties organiseren bijeenkomsten of acties om de taboe rondom ouderenmishandeling te doorbreken en op te roepen om in actie te komen bij vermoedens of bij twijfels.

Het gaat inmiddels beter met meneer en mevrouw De Vries. De huisarts en het wijkteam zijn betrokken. Mevrouw De Vries gaat nu enkele dagen per week naar een dagopvang, zodat meneer De Vries wat rust heeft. Hij heeft beter met de ziekte van zijn vrouw leren omgaan en haalt steun uit de gesprekken met een medewerker van het wijkteam. “Ik weet niet hoe het verder gaat en hoe snel de ziekte doorpakt, maar ik begrijp mijn vrouw nu beter en wil er zo lang mogelijk voor haar zijn”, aldus meneer De Vries. “Ik zag zelf niet dat het steeds erger werd en ben blij met de hulp die mij is geboden.” De naam van meneer en mevrouw De Vries is gefingeerd.

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties