Het Hart Deurne

We willen mensen die op enig vlak een beperking hebben zo goed mogelijk laten participeren in de samenleving op het gebeid van wonen, werken, recreëren of zich verplaatsen. Onder een beperking verstaan wij een fysieke, verstandelijke, financiële , maatschappelijke, chronische of andere beperking.

Het ondersteunen van deze doelgroep door opzetten van of samenwerking met organisaties die zich inzetten om armoede te bestrijden en de doelgroep helpen de gevolgen daarvan te verlichten.

Het werkgebied van de stichting zijn de DAS-gemeenten Deurne, Asten en Someren.

Stichting ’t Hart Deurne werkt met vrijwilligers.

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties