Hulp voor gezinnen met een laag inkomen

Heeft u te weinig geld om uw kinderen mee te laten doen met een sportclub of de zwemles? Of om nieuwe kleren te kopen? Dan bent u niet de enige. In Deurne hebben meer dan 1 op de 10 ouders met jonge kinderen moeite om rond te komen. 

In de folder 'Ondersteuning voor gezinnen met een laag inkomen' leest u welke organisaties en mogelijkheden er voor u zijn om u te helpen. Heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij Zorg in Deurne.

Meer weten over de regelingen?

Klik dan op de links hieronder:

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties