In gesprek met een medewerker van Zorg in Deurne


Nadat u contact heeft opgenomen met zorg in Deurne, gaat een medewerker van Zorg in Deurne samen met u bekijken wat voor u de beste oplossing is. Dit is maatwerk en voor iedereen anders. We bekijken eerst samen wat u zelf kunt en wat uw omgeving kan doen. Misschien kunnen familie, buren of kennissen u helpen in de huishouding of bij het boodschappen doen. Of u bijvoorbeeld naar een activiteit brengen. We kijken ook of er algemene voorzieningen zijn die u kunnen helpen. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan de maaltijdservice, inzet van vrijwilligers om bijvoorbeeld boodschappen of klussen te doen of activiteiten voor vrijetijdsbesteding.


Is uw probleem hiermee niet opgelost? Dan kijken we of een individuele Wmo-voorziening een oplossing biedt. Voorbeelden van individuele voorzieningen zijn: begeleiding thuis, dagbesteding, huishoudelijke ondersteuning, vervoer (zoals een scootmobiel, driewielfiets of taxi), een rolstoel, woonvoorzieningen (zoals een aanpassing van uw woning, traplift of douchestoel), een plaats in een beschermde woonomgeving of kortdurend verblijf.
 

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties