Mantelzorgwaardering 2023

Als mantelzorger bent u veel belangrijker dan u zelf misschien denkt. De gemeente wilt u graag bedanken voor de hulp en zorg die u biedt aan uw naaste. Daarom wordt ook in 2023 weer de jaarlijkse waarderingsactie voor mantelzorgers georganiseerd. Evenals vorige jaren gebeurt dat in samenwerking met het Steunpunt Mantelzorg van de LEVgroep.

De mantelzorgwaardering 2023 bestaat uit een Deurnese cadeaubon van € 100 voor mantelzorgers vanaf 18 jaar. Mantelzorgers van 4 tot 18 jaar krijgen een geldbedrag van € 100. 

Wanneer kom ik in aanmerking voor deze waardering?

U komt in aanmerking als u als mantelzorger tenminste 8 uur per week en langer dan 3 maanden hulp en ondersteuning biedt. 

Ben je jonger dan 18 jaar? Dan geldt dat je opgroeit in een thuissituatie waar iemand chronisch ziek is, een beperking heeft, psychisch kwetsbaar is of een verslaving heeft. Als jonge mantelzorger help je bijvoorbeeld fysiek mee in de zorg, heb je extra huishoudelijke taken of help je mee met regeltaken. Daarnaast kan het zijn dat je je al op jonge leeftijd zorgen maakt of misschien zelf de nodige zorg en aandacht mist.

Om in aanmerking te komen voor de mantelzorgwaardering is de woonplaats van de zorgvrager leidend. Woont u als mantelzorger in Deurne en zorgt u voor iemand die in een andere gemeente woont? Dan vraagt u de waardering aan in de woongemeente van de zorgvrager. 

Hoe kun je je  aanmelden? 

Let op dit gaat anders dan voorgaande jaren.

Ben je ingeschreven als mantelzorger ‘bij het Steunpunt Mantelzorg Deurne’ dan ontvang je in de eerste week van september een mail of brief van LEV Deurne. Als je aan de genoemde voorwaarden voor de waardering voldoet mag je de cadeaubon komen ophalen op één van de vele afhaal momenten in en rond de maand november. Deze ophaalmomenten en locaties worden in de brief genoemd. Neem de (geprinte) mail of brief mee als bewijs.

Ook niet geregistreerde mantelzorgers (ook als je zelf buiten Deurne woont), die voldoen aan de voorwaarden willen we uitnodigen om de mantelzorgwaardering aan te vragen.
Aanvragen kan van 1 september tot 1 november 2023 via een aanvraagformulier op Mantelzorgwaardering Deurne | LEV Deurne

Je ontvangt een mail met informatie over de ophaalmomenten en locaties. Neem de (geprinte) mail mee als bewijs. 

Een aanmeldformulier kun je ook ophalen bij de balie van het gemeentehuis en bij de wijkcoördinatoren. U kunt het daar ook weer ingevuld afgeven.

U kunt het aanvraagformulier ook opsturen (met postzegel) naar:

  • LEVgroep, t.a.v. Mantelzorg Deurne
  • Penningstraat 55, 5701 MZ Helmond 

Jonge mantelzorgers tot 18 jaar vragen de waardering aan via het aanvraagformulier. Dit kan van 1 september tot 1 november 2023 op Mantelzorgwaardering Deurne | LEV Deurne Een bedrag van €100,- komt op hun bankrekening.

Heeft u nog vragen?

Neemt u dan contact op met het Steunpunt Mantelzorg LEVgroep Deurne ; bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur via 0493- 35 25 00.

 

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties