Melding psychische hulp

Familie of buren kunnen bij Zorg in Deurne melden dat ze zich ernstig zorgen maken over iemand. Zorg in Deurne onderzoekt dan welke hulp er nodig is. De betrokkene kan dan zo snel mogelijk hulp krijgen.

Het kan ook zijn dat iemand een gevaar is voor zichzelf of de omgeving. Dit noemen we een crisis. Dan heeft die persoon direct hulp nodig.

Denkt u dat iemand dringend psychische hulp nodig heeft? Dan kunt u een melding doen bij Zorg in Deurne.

Wanneer kan ik een melding maken?

U belt naar het meldpunt als u iemand kent of ziet die naar uw mening psychische hulp nodig heeft. Soms leidt het gedrag van iemand tot overlast of nadeel voor hemzelf of voor een ander. Daar kan diegene zelf vaak helemaal niets aan doen. Denkt u dat iemand psychische hulp nodig heeft? Maak dan een melding bij de gemeente via 0493 387 387. Deze melding kunnen we, als u dat wenst, anoniem verwerken.

Hoe kan ik deze melding maken?

U belt 0493 387 387 en vertelt over uw zorgen. Na uw melding onderzoeken we of er hulp nodig is. Daarna bekijken we welke hulp er nodig is. Als er hulp nodig is proberen we deze hulp altijd eerst vrijwillig in te zetten. Alleen als het niet anders kan wordt verplichte zorg aangevraagd. We kijken bij iedere melding wat de situatie precies is. Op basis daarvan maken we aan aanpak op maat.

Waarom is melden belangrijk?

Door een melding te maken kunnen we degene om wie het gaat én zijn omgeving helpen. Familie, vrienden of buren merken vaak als eerste dat er iets met iemand echt niet goed gaat. Het is belangrijk om dit te melden voordat mensen in de problemen komen. Degene om wie het gaat, kan dan zo snel mogelijk hulp krijgen. Verplichte psychische zorg is een laatste redmiddel. Dit wordt alleen ingezet als vrijwillige zorg niet meer kan. Als verplichte psychische zorg nodig is, heeft degene om wie het gaat samen met zijn of haar familie inspraak. Zij beslissen mee hoe de zorg en ondersteuning eruit gaat zien.

Is er sprake van een noodsituatie?

In geval van een noodsituatie belt u 112.

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties