Nieuwe richtlijnen Taxbus

man helpt rolstoel de taxi in

Op 21 februari 2022 zijn er nieuwe richtlijnen opgesteld voor veilig gecombineerd zorgvervoer met de taxi. Deze richtlijnen zijn opgesteld door KNV (Koninklijk Nederlands Vervoer) naar aanleiding van een advies vanuit het OMT over het vervoer van ouderen en mensen met een verstandelijke beperking.

De belangrijkste wijziging is dat er geen zitplaatsbeperking meer geldt. Alle zitplaatsen in de voertuigen mogen weer worden bezet.

Bovenstaande meegenomen gelden per 21 februari 2022 de volgende richtlijnen binnen het Taxbusvervoer:

  •  Als u een rit boekt, dan stelt de telefonist u enkele vragen om na te gaan of u geen Corona gerelateerde klachten heeft (gezondheidscheck). Als u geen klachten heeft, dan mag u met de Taxbus reizen.
  • De chauffeur draagt een chirurgisch/medisch mondkapje. U heeft een chirurgisch mondkapje (type II of type IIR)* bij u en draagt deze in de taxi. Indien u niet in staat bent dit mondkapje te dragen, dan kunt u toch mee in het gecombineerde vervoer, maar dient u zelf aan te tonen dat u in aanmerking komt voor een uitzondering op de mondkapjesplicht .
  • Wij verzoeken u om “reizen via automatische incasso" aan te vragen, voor meer informatie klik hier: reizen via automatisch incasso.
  • U laat uw pasje zien aan de chauffeur, maar hoeft dit niet te overhandigen.
  • Als u vanuit uw gemeente een indicatie heeft zoals reizen per taxibus of taxi personenauto, dan zal de vervoerder hier rekening mee houden.
  • Alle zitplaatsen in de voertuigen mogen weer worden bezet. Bij een personenauto geldt dat er alleen 3 personen op de achterbank mogen plaatsnemen als dit 3 gelijkwaardige zitplaatsen zijn.
  • Reizigers stappen zo mogelijk zelf in- en uit en doen de gordel om, maar de chauffeur kan wel ondersteunen als dit nodig is.

 

* Zie hier voor meer informatie onder het kopje “Chirurgische maskers” Chirurgische mondkapjes zien er als volgt uit en hier zal type II of type IIR op staan

 

mondkapje

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties