Nieuwe richtlijnen Taxbus-vervoer per 1 januari 2022

Op 24 december 2021 zijn er nieuwe richtlijnen opgesteld voor veilig gecombineerd zorgvervoer met de taxi. Deze richtlijnen zijn opgesteld door KNV (Koninklijk Nederlands Vervoer) naar aanleiding van een advies vanuit het OMT over het vervoer van ouderen en mensen met een beperking.

De belangrijkste wijziging is dat:

  • Er weer een maximering van de bezetting in de voertuigen gaat gelden. Er mogen per bank of rij stoelen twee zitplaatsen bezet zijn, waarbij geen reiziger naast de chauffeur mag plaatsnemen.


Per 1 januari 2022 gelden de volgende richtlijnen binnen het Taxbus-vervoer:

  • Als u een rit boekt, dan stelt de telefonist u enkele vragen om na te gaan of u geen Corona gerelateerde klachten heeft (gezondheidscheck). Als u geen klachten heeft, dan mag u met de Taxbus reizen.
  • De chauffeur draagt een chirurgisch/medisch mondkapje. U heeft een chirurgisch mondkapje (type II of type IIR)* bij u en draagt deze in de taxi.
    Indien u niet in staat bent dit mondkapje te dragen, dan kunt u toch mee in het gecombineerde vervoer, maar dient u zelf aan te tonen dat u in aanmerking komt voor een uitzondering op de mondkapjesplicht .  
  • Wij verzoeken u om “reizen via automatische incasso" aan te vragen, voor meer informatie klik hier: reizen via automatisch incasso.
  • U laat uw pasje zien aan de chauffeur, maar hoeft dit niet te overhandigen.
  • Als u vanuit uw gemeente een indicatie heeft zoals reizen per taxibus of taxi personenauto, dan zal de vervoerder hier rekening mee houden.
  • Er mogen per bank of rij stoelen twee zitplaatsen bezet zijn, waarbij geen reiziger naast de chauffeur mag plaatsnemen.

 

  • Reizigers stappen zo mogelijk zelf in- en uit en doen de gordel om, maar de chauffeur kan wel ondersteunen als dit nodig is.

* Zie voor meer informatie: https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/05/20/mondneusmaskers-of--kapjes-verschillende-soorten onder het kopje “Chirurgische maskers”

Chirurgische mondkapjes zien er als volgt uit en hier zal type II of type IIR op staan:

mondkapje

 

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties