Nieuwsbrief Alzheimer Café Peelland

Dames knuffelen

Na het bijzondere Alzheimer Café op 3 mei, waarin bewegingsdocent Rinus Pecht het belang  van bewegen voor ouderen nog maar eens duidelijk maakte en daarbij zo’n vijftig gasten en  vrijwilligers van de stoel kreeg, staat er voor 7 juni weer een ‘gewone’ bijeenkomst gepland.  Het thema is dan: De overgang naar het verpleeghuis. 

Het café is in Dienstencentrum De Beiaard, Pastoor de Kleijnhof 21 in Asten van  19.30 – 21.00 uur. Inloop vanaf 19.00 uur. 

Overgang naar verpleeghuis. 

Voor veel mensen met dementie komt er een moment dat het thuis niet meer gaat. Opname in een verpleeghuis is dan de enige optie. Hoe gaat dat in zijn werk? Hoe lang duurt het voordat je geplaatst kunt worden? Hoe ga je hiermee om, zowel de persoon met dementie als de mantelzorger? Kun je zelf kiezen waar je naar toe wilt? Mag je de hele dag door bezoek ontvangen of zijn er bezoektijden? Wat moet je nog meer regelen als je wordt opgenomen? Wordt de mantelzorger hierbij begeleid? Deze en andere vragen worden in deze bijeenkomst beantwoord door Anita Meeuws (De Zorgboog), Manager Cliënt Contact Centrum. 

Verder dit jaar 

WereldalzheimerdagIn juli en augustus is er geen Alzheimer Café. September wordt een bijzondere maand. Dan is er een regulier café op dinsdag 6 september waarop verschillende aanbieders van dagbesteding zich zullen presenteren. Die presentaties krijgen een vervolg op of rond Wereld Alzheimer Dag, 21 september in de vorm van open dagen. De werkgroep Alzheimer Café Peelland is hierover in gesprek met de verschillende aanbieders en de eerste reacties zijn positief. De plannen passen perfect in het thema van Wereld Alzheimer Dag: Samen op pad. In oktober en november zijn er dan weer gewone bijeenkomsten op de eerste dinsdag van de maand. Het Alzheimer Café in december krijgt een feestelijk tintje vanwege het vijfjarig bestaan van AC Peelland. 

Alzheimer Café Peelland is bedoeld voor mensen met dementie, hun naasten en  belangstellenden uit Asten, Deurne en Someren en wordt gehouden op de eerste dinsdag  van de maand in Dienstencentrum De Beiaard, Pastoor de Kleijnhof 21 in Asten, van 19.30  tot 21.00 uur. Inloop vanaf 19.00 uur.

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties