Ondersteuning voor getroffenen Kinderopvangtoeslag

Voorlezen

Ben je als ouder getroffen door de fouten met kinderopvangtoeslag? Wacht je nog steeds op de beloofde compensatie, of heb je die al ontvangen maar zijn daarmee de problemen niet opgelost? Je kunt dan een beroep doen op de gemeente.

De gemeente biedt hulp en ondersteuning bij problemen rondom huisvesting, schulden, inkomen, zorg en opvoeding.

De belastingdienst geeft ons de namen van de slachtoffers niet door in verband met privacywetgeving. Daarom nodigen we je dan ook van harte uit om contact op te nemen met Tamar Bolier, van Zorg in Deurne. Zij is cliëntondersteuner van ons schakelteam.
 

Contactgegevens:

Als je contact met haar opneemt, kan zij samen met jou bekijken op welke onderdelen de gemeente hulp kan bieden.
 

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties