Mantelzorg & vrijwilligers icoon

Mantelzorg & vrijwilligers

Vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties en mantelzorgers zijn van groot belang in onze gemeente. Wij hechten hier veel waarde aan. Zorg in Deurne biedt ondersteuning voor mantelzorgers en voor vrijwilligers. Ook hebben we een verzekering voor vrijwilligers en komen mantelzorgers in aanmerking voor de mantelzorgwaardering. Hieronder vindt u alle informatie.

Bekijk hier informatie over mantelzorg.

Nieuws & Activiteiten

De regeling mantelzorgondersteuning door inzet op werkzaamheden rond het huis stopt. Deze tijdelijke regeling is in 2017 opgezet om mantelzorgers te ontlasten door inzet op werkzaamheden rond het huis van de zorgvrager. Deze werkzaamheden bestaan uit ramen lappen, de stoep vegen, vensterbanken afnemen en tuinwerkzaamheden. Deze regeling gaat per 1 januari 2022 stoppen. Mantelzorgers die gebruik maken van deze regeling hebben in februari 2021 hierover een brief ontvangen.   Mantelzorgondersteuning Naast deze mantelzorgregeling is er in de gemeente Deurne een breed aanbod van mantelzorgondersteuning. Er is bijvoorbeeld advies, informatie en begeleiding vanuit het Steunpunt Mantelzorg. In de wijken worden themabijeenkomsten en lotgenotencontacten georganiseerd.