Opgeven verenigingen en organisaties Leef! Actief

Leef actief

Leef! heeft als doel om de inwoners van gemeente Deurne en sportiever, gezonder en cultureler te laten leven. Het is een samenwerkingsverband van gemeente Deurne en een aantal lokale onderwijs-, zorg- en maatschappelijke organisaties. 

Vanuit Leef! Deurne brengen wij in 2023 een nieuw Leef! Actief brochure uit voor de 55+ doelgroep. Door middel van het Leef Actief boekje proberen wij 55-plussers een zo goed mogelijk beeld te geven van wat er allemaal voor sportieve en creatieve activiteiten in de regio te vinden zijn. Er zijn veel verenigingen en organisaties die zich inzetten voor deze doelgroep en hiervoor activiteiten aanbieden. In deze brochure wordt al het aanbod uit de gemeente Deurne gebundeld. Dit geeft een goed overzicht voor inwoners en verwijzers om zodoende een passende keuze te kunnen maken en wellicht iets nieuws uit te proberen. 

Bent u een vereniging of organisatie, biedt u activiteiten aan voor de 55+ doelgroep en zou u graag in de brochure opgenomen willen worden? Meldt u zich dan bij de seniorenconsulenten Nikita van den Ouden en Linde Koolen door te mailen naar info@sportencultuurimpuls.eu of bel naar 088 – 633 20 80. Er zijn geen kosten verbonden aan een plaatsing in de brochure. 

 

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties