Preventieakkoord Deurne

Preventieakkoord

In oktober zijn er een aantal ketenpartners bij elkaar gekomen.  De 4 peilers die verder concreet zijn gemaakt in het preventie akkoord zijn:

  • Eten en bewegen 
  • Roken, alcohol en drugs
  • Geluk en veerkracht 
  • Opgroeien en opvoeden 

Bekijk hier de flyer: Preventieakkoord Deurne

 

 

 

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties