Aanleunwoning

Een aanleunwoning is een (huur)woning voor ouderen. U woont er zelfstandig met zorg van een verzorgingshuis of verpleeghuis dicht in de buurt. U kunt gebruikmaken van de service van het verzorgings- of verpleeghuis.

  • Voor een aanleunwoning geldt een minimale leeftijd: meestal 55+ of 65+. 
  • U moet redelijk goed kunnen lopen. En u moet veel zelf kunnen doen. 
  • U moet vaak ingeschreven staan bij de gemeente waar de aanleunwoning staat.

Service van verzorgings- of verpleeghuis

  • U gebruikt de voorzieningen van het verzorgings- of verpleeghuis (als u dat wilt).
  • U kunt bijvoorbeeld maaltijden en boodschappen laten bezorgen, de recreatieruimte gebruiken en naar de kapper gaan in het verzorgings- of verpleeghuis.
  • Via een alarm in huis kunt u in geval van nood direct hulp inschakelen.

Kosten

  • U betaalt huur en servicekosten. Misschien krijgt u huurtoeslag, afhankelijk van uw inkomen.
  • Vraag welke zorg en ondersteuning mogelijk is. En vraag of u daar een indicatie voor nodig heeft. Bijvoorbeeld voor verzorging en verpleging (indicatie voor wijkverpleging). Of voor begeleiding bij dagelijkse activiteiten en huishoudelijke hulp (indicatie voor Wmo-ondersteuning).

Meer weten?

  • Vraag uw gemeente of het verzorgingshuis of verpleeghuis om meer informatie over aanleunwoningen.

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Heeft u een vraag?

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties