Verzorgingshuis

Kunt u niet meer alles zelf in huis? Of heeft u extra hulp nodig vanwege een ziekte of beperking? Dan is een verzorgingshuis mogelijk iets voor u.

  • U woont er zelfstandig in een appartement.
  • U kunt elke dag meedoen aan verschillende activiteiten. Bijvoorbeeld eten in het restaurant.
  • U regelt makkelijk hulp bij dagelijkse handelingen. Bijvoorbeeld wassen, aankleden en schoonmaken.

In een verzorgingshuis krijgt u weinig verpleging. Bijvoorbeeld alleen wondverzorging of injecties. Heeft u veel verpleging nodig? Dan kunt u een indicatie aanvragen voor een verpleeghuis.

Verblijf regelen

Eigen bijdrage

  • U betaalt een eigen bijdrage via de Wet langdurige zorg (Wlz). De hoogte van uw eigen bijdrage is bijvoorbeeld afhankelijk van uw inkomen, samenstelling van het gezin, vermogen en leeftijd.
  • Het CAK berekent uw eigen bijdrage. Het CAK stuurt u ook de rekening.

Meer weten?

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Heeft u een vraag?

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen