Erkende zorginstelling

De overheid geeft zorginstellingen toestemming om zorg te geven vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Of zorg te geven uit het basispakket van de zorgverzekering. Zorginstellingen met toestemming van de overheid heten 'toegelaten instellingen'.

Vind adressen van toegelaten instellingen bijvoorbeeld:

 • ziekenhuizen (bijvoorbeeld algemene, academische of psychiatrische ziekenhuizen)
 • revalidatiecentra
 • astmaklinieken en sanatoria (instellingen om te herstellen voor chronisch zieke patiënten)
 • epilepsiecentra
 • kankerklinieken
 • kraamklinieken
 • instelling voor verstandelijk gehandicapten
 • instelling voor visueel gehandicapten
 • instelling voor auditief gehandicapten
 • verzorgingshuizen
 • verpleeghuizen
 • dagcentra voor volwassenen
 • gezinsvervangende tehuizen
 • kinderdagcentra
 • RIWB's (voor ondersteuning van langdurig psychiatrische patiënten)

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Heeft u een vraag?

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Veelgestelde vragen over 'Erkende zorginstelling'

Alle veelgestelde vragen