Gezinsvervangend tehuis

Heeft u een kind of familielid met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking? En zoekt u een woning met begeleiders? Dan is een gezinsvervangend tehuis misschien een geschikte oplossing.

Wat is een gezinsvervangend tehuis?

  • Een groepswoning voor mensen met een beperking vanaf 18 jaar.
  • De bewoners zijn redelijk zelfstandig. Ze gaan overdag naar een dagopvang of speciaal onderwijs.
  • De bewoners in het gezinsvervangend tehuis vormen samen een 'gezin'.
  • Elke bewoner heeft een eigen slaapkamer. En vaak ook een eigen badkamer.
  • Bewoners delen de woonkamer en keuken.
  • Alle bewoners krijgen hulp van een vaste groep begeleiders.
  • Een gezinsvervangend tehuis ligt vaak in een woonwijk. Soms op het terrein van een zorginstelling.
  • Een gezinsvervangend tehuis heet ook wel: 'kleine woonvorm'.

Hoe regelt u verblijf in een gezinsvervangend tehuis?

  • Wilt u 24 uur per dag zorg voor uw kind of familielid? U heeft hiervoor een indicatie nodig. Deze indicatie vraagt u aan bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). De opname valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz).
  • Heeft uw kind of familielid alleen lichte hulp nodig? Dan regelt u het verblijf, de ondersteuning en de zorg apart. U huurt zelf de woning. En u moet zelf Wmo-ondersteuning en wijkverpleging aanvragen. 

Kosten

  • Bewoners betalen een eigen bijdrage: voor eten, zorg en mogelijk woonruimte. De hoogte daarvan is afhankelijk van het inkomen (loon of een uitkering).
  • Valt het verblijf onder de Wlz? Of onder de Wmo? Dan berekent het CAK uw eigen bijdrage. Het CAK stuurt u ook de rekening.
  • U kunt de hoogte van uw eigen bijdrage uitrekenen met een proefberekening.

Andere mogelijkheden

Meer weten?

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Heeft u een vraag?

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties