Beschermd wonen

Heeft u (of een familielid) door psychische of psychosociale problemen hulp nodig bij dagelijkse activiteiten? En kunt u (tijdelijk) niet zelfstandig wonen? Dan biedt een instelling voor beschermd wonen een beschermde en veilige woonomgeving. En u krijgt begeleiding.

Bescherming en begeleiding

Bij een instelling voor beschermd wonen woont u met meerdere mensen in 1 huis.

  • U heeft een eigen kamer.
  • U deelt de badkamer, keuken en zitkamer met andere bewoners.
  • U krijgt regelmatig begeleiding van een - sociaal-psychiatrisch - verpleegkundige. Een paar uur per week of veel meer uren.
  • Er zijn ook beschermd woonlocaties waar u 24 uur per dag begeleiding krijgt.

Een begeleider helpt u bijvoorbeeld om het huishouden te doen. Met de administratie. Of met het maken van een dagindeling. In een beschermende woonvorm krijgt u geen psychische behandeling.

Beschermd wonen regelen

Bent u ouder dan 18 jaar?

  • Dan valt beschermd wonen onder de Wmo. Neem contact op met uw gemeente want zij regelen de zorg en ondersteuning.
  • Uw gemeente kan u doorsturen naar een 'centrumgemeente'. Dit is een grote gemeente die voor andere - kleinere - gemeenten taken uitvoert vanuit de Wmo. Op overzicht van de centrumgemeenten vindt u een overzicht.

Bent u jonger dan 18 jaar?

  • Dan valt beschermd wonen onder de Jeugdwet. Uw gemeente is ook voor jeugdhulp verantwoordelijk. Neem voor meer informatie contact op met uw gemeente.

Eigen Bijdrage

Bent u jonger dan 18 jaar? Dan betaalt u geen eigen bijdrage. Wél als u ouder bent dan 18 jaar. Het CAK  berekent uw eigen bijdrage en stuurt u ook de rekening.

Andere woonmogelijkheden:

Meer weten?

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Heeft u een vraag?

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen