Modulair pakket thuis (mpt)

Met een ‘modulair pakket thuis’ krijgt u thuis zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

 • U krijgt dezelfde zorg en begeleiding als in een zorginstelling.

Met een modulair pakket thuis kiest u welke onderdelen van het zorgpakket u wilt ontvangen. U kunt ook bepaalde zorg niet kiezen. Bijvoorbeeld omdat u zorg zelf wilt inkopen met een persoonsgebonden budget.

Wat zit niet in het modulair pakket thuis?

 • Maaltijden zitten niet in het modulair pakket thuis.
 • En ook ‘algemeen medische zorg’ niet. Het betalen van deze kosten gaat via de zorgverzekering.

Wanneer kunt u kiezen voor een modulair pakket thuis?

 • Als u - of uw kind - een indicatie voor Wlz-zorg heeft. Deze Wlz-indicatie vraagt u aan bij het CIZ.
 • Alleen als u thuis verantwoorde en geschikte zorg kunt krijgen. U kunt bijvoorbeeld veilig en gezond thuis blijven wonen. En de zorg thuis is niet duurder dan in een instelling. Het zorgkantoor overlegt hierover met u.

Niet tevreden over de zorgaanbieder?

Bent u niet tevreden over de aanbieder die u zorg levert? Dan kunt u overstappen naar een andere zorgaanbieder. Neem hiervoor contact op met uw zorgkantoor.

Welke zorg regelt u met het modulair pakket thuis?

Bij een Wlz-indicatie hoort een zorgprofiel. Hierin staat welke zorg u nodig heeft. Bij een modulair pakket thuis spreekt u met het zorgkantoor  af welke zorg u thuis wilt ontvangen. De afspraken staan in uw (deel)zorgplan.

Bijvoorbeeld:

 • verpleging
 • persoonlijke verzorging
 • begeleiding
 • Wlz-behandeling
 • vervoer naar de behandeling (met begeleiding)
 • logeeropvang om overbelasting bij mantelzorgers te voorkomen
 • huishoudelijke hulp

Huishoudelijke hulp regelen

Sinds 1 april 2017 regelt u huishoudelijke hulp via het modulair pakket thuis. Vraag uw zorgkantoor om meer informatie.

Meerzorg

Heeft u meer zorg nodig dan in uw zorgprofiel staat? Dan kunt u een toeslag voor 'meerzorg' aanvragen. Dat kan ook als u een persoonsgebonden budget heeft. Het zorgkantoor beslist of u recht heeft op meerzorg.

Eigen bijdrage

Voor het modulair pakket thuis geldt de lage eigen bijdrage.

 • Het CAK berekent uw eigen bijdrage. Het CAK stuurt u ook de rekening.

Meer weten?

Andere zorgpakketten:

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Heeft u een vraag?

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen