Zorgkantoor

Het zorgkantoor regelt de zorg of het persoonsgebonden budget (pgb) voor mensen met een indicatie voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

  • Het zorgkantoor krijgt van het CIZ uw indicatie voor Wlz-zorg.
  • In de indicatie staat uw zorgprofiel: de zorg die u - of uw kind - nodig heeft. Er staat ook of u de zorg in natura wilt. Of via een pgb.

Zorg in natura

Voor zorg in natura heeft het zorgkantoor contracten afgesloten met zorgaanbieders in de regio. Het zorgkantoor laat u weten welke zorgaanbieders de zorg leveren die u nodig heeft. U kiest vervolgens de zorgaanbieder.

Persoonsgebonden budget (pgb)

Bij een persoonsgebonden budget bekijkt het zorgkantoor of u aan de voorwaarden voldoet. Zo ja, dan berekent het zorgkantoor de hoogte van uw budget. Het geld gaat naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB) die de rekeningen van uw zorgverleners betaalt. 

Regelen

In elke regio is 1 zorgverzekeraar ook zorgkantoor. Er zijn 32 zorgkantoren in Nederland. Het zorgkantoor regelt de Wlz-zorg voor alle mensen in de regio.

Meer weten?

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Heeft u een vraag?

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen