Zorgaanbieders

Zorgaanbieders zijn organisaties die professionele zorg en ondersteuning geven. Bijvoorbeeld thuiszorgorganisaties, instellingen voor gehandicaptenzorg, GGZ-instellingen en verpleeghuizen.

Indicatie of doorverwijzing

  • Om zorg te krijgen van een professionele zorgaanbieder heeft u meestal een indicatie of doorverwijzing nodig. Van een arts, wijkverpleegkundige, uw gemeente of het CIZ. Dit hangt af van de zorg die u nodig heeft.
  • In de indicatie of doorverwijzing staat welke zorg u vergoed krijgt.

Afspreken hoe u zorg krijgt

  • U spreekt met uw zorgaanbieder af hoe u zorg krijgt. Bijvoorbeeld op welke tijden de zorgverlener komt. En wat de zorgverlener precies doet.
  • Bij een indicatie voor een opname in een zorginstelling spreekt u met de instelling af waar u gaat wonen. En welke zorg u precies krijgt.
  • Als er een wachtlijst is voor een plek in de zorginstelling, krijgt u thuis overbruggingszorg.
  • U legt alle afspraken vast in het zorgplan

Zelf zorg inkopen

  • U heeft niet altijd een indicatie of doorverwijzing nodig. Vaak is het mogelijk om bepaalde zorg zelf in te kopen. Bijvoorbeeld - extra - uren huishoudelijke hulp bij een thuiszorginstelling. Of een therapie die niet vergoed wordt.
  • U kunt daarvoor direct contact opnemen met de zorgaanbieder.

Zorg in natura of persoonsgebonden budget

  • Zorg in natura betekent dat uw gemeente, zorgkantoor of zorgverzekeraar een zorgaanbieder voor u uitkiest.
  • Met een persoonsgebonden budget (pgb) kiest u zelf de zorgaanbieder(s). U moet dan zelf bijhouden wat u betaalt aan de zorgaanbieder(s).

Meer weten?

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Heeft u een vraag?

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen