Schakelteam

Het schakelteam van Zorg in Deurne biedt ondersteuning aan volwassenen bij complexe problemen. Denk aan kwesties rondom huisvesting, uitkeringen, verslaving, schuldhulpverlening en re-integratie naar werk. Tegelijk speelt preventie hier een grote rol. Er is een korte lijn met huisartsen, wijkagenten en GGZ.

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties