Schakelteam

Het schakelteam van Zorg in Deurne biedt ondersteuning aan volwassenen bij complexe problemen. Denk aan kwesties rondom huisvesting, uitkeringen, verslaving, schuldhulpverlening en re-integratie naar werk. Tegelijk speelt preventie hier een grote rol. Er is een korte lijn met huisartsen, wijkagenten en GGZ.

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties