Senzer

Werkbedrijf Senzer kan u helpen bij het vinden van werk, het aanvragen van een uitkering of bijzondere bijstand. Senzer werkt samen met het UWV om werkzoekenden aan werk te helpen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties