Stoppen mantelzorgregeling

De regeling mantelzorgondersteuning door inzet op werkzaamheden rond het huis stopt.

Deze tijdelijke regeling is in 2017 opgezet om mantelzorgers te ontlasten door inzet op werkzaamheden rond het huis van de zorgvrager. Deze werkzaamheden bestaan uit ramen lappen, de stoep vegen, vensterbanken afnemen en tuinwerkzaamheden.

Deze regeling gaat per 1 januari 2022 stoppen. Mantelzorgers die gebruik maken van deze regeling hebben in februari 2021 hierover een brief ontvangen.

 

Mantelzorgondersteuning

Naast deze mantelzorgregeling is er in de gemeente Deurne een breed aanbod van mantelzorgondersteuning. Er is bijvoorbeeld advies, informatie en begeleiding vanuit het Steunpunt Mantelzorg. In de wijken worden themabijeenkomsten en lotgenotencontacten georganiseerd. De LEVgroep en MeedeMeentgroep organiseren cursussen voor mantelzorgers. Ook kunt u gebruik maken van een mantelzorgmakelaar of een onafhankelijke cliëntondersteuner.

Als u tijdelijk de zorg uit handen wilt geven zijn er verschillende vormen van respijtzorg in de gemeente Deurne.  Voor meer informatie en een gesprek hierover kunt u via Zorg in Deurne in contact komen met het Steunpunt Mantelzorg en de wijkcoördinatoren:

Telefoon: (0493) 387 387

Email: zorgindeurne@deurne.nl

Website: www.zorgindeurne.nl > Mantelzorg en vrijwilligers

 

Meedenken?

Bent u mantelzorger en heeft u behoefte aan een vorm van mantelzorgondersteuning die nog niet beschikbaar is in de gemeente Deurne? Geef u dan op om mee te doen aan een meedenktraject over mantelzorgondersteuning. U kunt hierover contact opnemen met:

Marjolein van der Meer, beleidsmedewerker sociaal domein. Zij is te bereiken van maandag tot en met donderdag op het telefoonnummer 0493 - 387711 en per mail: m.vandermeer@deurne.nl

 

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties