Waarvoor kunt u terecht bij de wijkteams?

Meestal heeft u voldoende aan vrienden en familie om met problemen in het dagelijks leven om te gaan. Maar het kan voorkomen dat u graag eens met een professional praat.

De medewerkers van het wijkteam kunnen u ondersteunen bij uw persoonlijke situatie. Onze wijkcoördinatoren, Wmo consulenten en gezins- en jongerencoaches behandelen ondersteuningsvragen over allerlei thema’s zoals: wonen, werk, zorg, opvoeden, veiligheid, vrije tijd, leefbaarheid en het voorzieningenniveau in de wijk. 

Heeft u een vraag en komt u er zelf of samen met uw naasten niet uit? Neem dan contact op met de wijkcoördinatoren van uw wijkteam

Aan wat voor soort vragen kunt u dan denken? Vragen over huishoudelijke hulp, aanpassingen aan uw woning, begeleiding, invulling van uw dag, zorgen over geld, uw kind waarmee het niet goed gaat op school, samenwonen, uw gezondheid, problemen rondom scheiding, mantelzorg, vervoer, rouw, vragen rondom de opvoeding van uw kinderen en nog veel meer. We brengen uw hulpvraag zo goed mogelijk in beeld om u vervolgens verder te kunnen
helpen.

 

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties