Week van de pleegzorg: geef de toekomst van kinderen groen licht!

Week van de pleegzorg Gijs

Het aantal aanmeldingen van nieuwe pleegouders daalde afgelopen jaar flink ten opzichte van het jaar daarvoor. Om ieder kind dat op pleegzorg wacht groen licht te kunnen geven zijn er 3.500 nieuwe pleeggezinnen nodig. Zowel in deeltijd, kortdurend, als voor langere tijd. 

Tijdens de Week van de Pleegzorg (2 t/m 9 november) zetten Pleegzorg Nederland en de lokale pleegzorgorganisaties zich in om meer zichtbaarheid te geven aan dit probleem en meer mensen enthousiast maken voor het pleegouderschap. Alles met het doel ieder kind de mogelijkheid te bieden zo thuis mogelijk op te groeien. Wethouder Willy van den Berg: “Ik vind het enorm belangrijk dat alle kinderen in Deurne een gelijke kans krijgen om talenten te ontplooien. Juist voor kinderen voor wie een stabiel thuis niet gewoon is, is dat extra belangrijk. Door de week van de pleegzorg hoop ik dat er meer mensen in onze gemeente het pleegouderschap overwegen. Zo geven we samen de toekomst van alle kinderen groen licht.”

Weten of pleegzorg iets is voor jou? 

Vraag een informatiepakket aan of volg vrijblijvend een van de maandelijkse informatieavonden van Combinatie Jeugdzorg. De eerstvolgende is een online bijeenkomst op maandag 7 november van 20.00 tot 21.15 uur. Meer informatie, een informatiepakket aanvragen of je aanmelden voor een informatieavond gaat heel eenvoudig via https://pleegzorg.combinatiejeugdzorg.nl.

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties