Grip op Schuld

Stichting GripOpSchuld (GOS) Deurne helpt inwoners van de gemeente Deurne die in financiële problemen zijn geraakt of dreigen te raken.

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties