Persoonsgebonden budget (PGB)

Heeft u een indicatie voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Dan kunt u zelf bepalen wie u - of uw kind – verzorgt met een persoonsgebonden budget (pgb). Wilt u meer weten over het PGB en welke spelregels gelden? Kijk dan op de pagina Pgb voor Wmo-ondersteuning. Of neem dan contact met ons op.

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties